Η Ησαία αγωνίζεται ως ακραία.

Ησαία Μιχαήλ Χατζησακούλα
14 Ακραία