Η Άννα αγωνίζεται ως ακραία.

Άννα Ιωακείμ Μυλωνά
4 Ακραία